Fartyg och båtar utanför Marbellas kust

Vill du se vilka skepp, fartyg och båtar som finns utanför Marbellas kust? Här nedan syns fartyg utrustade med en så kallad AIS-transponder.

Kartan är centrerad över Marbella, men du kan använda zoom-knapparna för att se ett större geografiskt område.


Alla passagerarfartyg och alla kommersiella fartyg, som är över 299 brutto tonnage, måste sedan år 2004 enligt krav från IMO (International Maritime Organisation) ha en klass A AIS-transponder för att färdas internationellt. De mindre fartygen kan istället utrustas med en klass B AIS-transponder.

GPS-positioneringsdatan skickas av AIS-transpondrarna via radiovågor, på VHF-kanalerna 161,975 Mhz samt 162,025 Mhz.

Positioneringssystemet används primärt för att man ska kunna understödja i navigering och för att undvika kollissioner och t.ex. för assistering vid hamnarna för att dirigera fartygen rätt.

Andra live-tjänster

›› Se live-positionering av bussarna till och från Marbella
›› Håll koll på flygplan som passerar Marbella